Uitgestorven en zeldzame soorten duiken weer op!

Uitgestorven en zeldzame soorten duiken weer op

Uitgestorven en zeldzame soorten duiken weer op

In het nieuws gaat het vaak over dieren die ernstig bedreigd zijn, op uitsterven staan of zelfs al uitgestorven zijn. Zelfs de grootste optimist zou er treurig van worden. Gelukkig gebeurt het andersom ook: nieuwe diersoorten die ontdekt worden of – en dat is misschien nóg leuker nieuws – diersoorten waarvan gedacht werd dat ze al uitgestorven waren, die toch ineens weer opduiken!

Uitgestorven gewaande Zwartbrauwmuistimalia

Zo waren vogelkenners van over de hele wereld dolgelukkig toen ze ontdekten dat de Zwartbrauwmuistimalia nog steeds leeft in de tropische bossen op het Indonesische eiland Borneo. Het dier was al 170 jaar niet meer waargenomen en werd als mogelijk uitgestorven beschouwd. Dat het dier überhaupt ooit had bestaan was wel duidelijk: in Naturalis in Leiden hebben ze een opgezet exemplaar die een Nederlandse bioloog in de negentiende eeuw heeft meegenomen uit Indonesië.

Uitgestorven en zeldzame soorten duiken weer op

Uitgestorven en zeldzame soorten duiken weer op

Twee enthousiaste vogelaars, inwoners van Borneo, vroegen zich al vaker af wat voor een vogel die kleine bruin, zwart en grijs gevederde vogel toch was. Ze wisten hem te vangen en een foto te maken. Diverse experts zochten de beschrijvingen erbij en kwamen tot de conclusie dat het inderdaad ging om de uitgestorven gewaande Zwartbrauwmuistimalia. In eerste instantie is nog gedacht dat het om een andere muistimalia ging, maar die theorie kon snel ontkracht worden. Nu is de verwachting dat de herontdekking een nieuwe stroom vogelliefhebbers naar Borneo trekt, wat een enorme impuls voor het (eco)toerisme zou zijn.

Zeearenden en kraanvogels

Maar ook andere diersoorten duiken ineens weer op. Zo werd de enige schijfslak die ooit in Nederland voorkwam, de Zuiderzee-schijfslak, onlangs gevonden in een getijdengebied van de Oosterschelde. Na het indammen van de Zuiderzee verdween deze slak langzaamaan uit het gebied. Na 1940 werd de Zuiderzee-schijfslak in Nederland als uitgestorven beschouwd. Wetenschappers weten alleen nog niet zeker of het gaat om dezelfde soort schijfslak of dat dit een nieuwe, nog niet ontdekte variant is.

Niet alleen uitgestorven soorten worden herontdekt. Ook zeldzame dieren die in Nederland niet voorkomen, worden vaker gesignaleerd in de Lage Landen. Vooral het aantal vogels valt daarbij op. Neem bijvoorbeeld de zeearend, die uit zichzelf Groningen uitkoos als nieuwe stek. Of kraanvogels die niet meer alleen overvliegen, maar tegenwoordig ook broeden in Nederland. De ooievaar die in de jaren 70 zo goed als verdwenen was in Nederland is ook weer talrijk op diverse locaties. Vooral de weer wat wildere natuur waar de laatste jaren op ingezet is, lijkt de fauna in ons land goed te doen. Kijk, en daar worden de optimisten dan wel weer blij van!